Witamy na stronie Atlan ConsultingDoradztwo w biznesie

Doradztwo europejskie

Doradzamy małym i średnim przedsiębiorstwom, organizacjom non-profit i samorządom na etapie składania wniosków o dofinansowanie unijne. Przygotowujemy studia wykonalności, analizy ekonomiczno-finansowe i raporty OOŚ. Przeprowadzamy sprawozdawczość projektów UE oraz ewaluacje ex-post. Opracowujemy Strategie Rozwoju, Lokalne Programy Rewitalizacji, Plany Rozwoju Lokalnego, Plany Odnowy Miejscowości.

Czytaj więcej

Doradztwo kadrowe

Zajmujemy się zarządzaniem personelem. Przekładamy strategię HR na działania operacyjne: tworzenie opisów stanowisk, wdrażanie systemu ocen. Wspomagamy zarządzanie kosztami pracowniczymi poprzez restrukturyzację systemu wynagrodzeń i premiowania. Oferujemy fachową pomoc na każdym etapie procesu rekrutacyjnego: preselekcja kandydatów, ocena kompetencji i assessment centre oraz executive search.

Czytaj więcej